TIN TỨC » Văn bản - Kế hoạch | Trường THCS Thanh Quan, 29 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội

KẾ HOẠCH: Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trường THCS Thanh Quan

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 trường THCS Thanh Quan

Xem thêm »

Quyết định: Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội

Xem thêm »

Công văn: Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2020 - 2021

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và tình hình thực tếcủa nhà trường, trường THCS Thanh Quan xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh năm học 2020 - 2021 cụ thể như sau...

Xem thêm »

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vòa các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020 - 2021

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Hướng dẫn, thực hiện khảo sát trực tuyến môn môn Tiếng Anh học sinh lớp 9 trung học cơ sở

Hướng dẫn, thực hiện khảo sát trực tuyến môn môn Tiếng Anh học sinh lớp 9 trung học cơ sở

Xem thêm »

Quyết định: Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020 - 2021

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và hướng dẫn học sinh ôn tập

KẾ HOẠCH Dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình và hướng dẫn học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19

Xem thêm »

Kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 16/03-29/03/2020

Hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà từ ngày 16/03-29/03/2020

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 11

  Trang đầu  1  2  3  4  5  6  7  8     Trang cuối  
Thư viện Ảnh