TIN TỨC » Văn bản - Kế hoạch | Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan

Công văn số 3689 Hướng dẫn triển khai Sổ liên lạc điện tử

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội...

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017-2018 trong toàn quốc; Quyết định số 4766/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2017-2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2018 – 2019

Căn cứ Luật Giáo dục, Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học...

Xem thêm »

Công văn: Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học...

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 6

  Trang đầu  1  2  3  4  5  6   Trang cuối  
Thư viện Ảnh