THÔNG BÁO » Thông báo khác | Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan

THƯ MỜI: Dự buổi Báo cáo kỳ định hướng THCS và Tư vấn tới cha mẹ học sinh

Kính gửi: Các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh khối 6 khóa 108 (năm học 2017-2018).

Xem thêm »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 Năm học 2017 - 2018

Trường THCS Thanh Quan thông báo về việc tuyển sinh học sinh lớp 6 năm học 2017-2018 như sau

Xem thêm »

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYỂN SINH NĂM HỌC : 2017 - 2018

Cán bộ Tuyển sinh (Cô giáo : Đỗ Thu Hương, Trần Hải Yến) sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho Phụ huynh về Tuyển sinh Trực tuyến từ ngày 23/6/2017 – 26/6/2017 .

Xem thêm »

QUY TẮC ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-THCS.TQ ngày 03 /3/2017 của Hiệu trưởng trường THCS Thanh Quan)

Xem thêm »

Thông báo: KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015-2016

KẾT QUẢ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2015-2016

Xem thêm »

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYẾN SINH Năm học : 2016 - 2017

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG TUYẾN SINH Năm học : 2016 - 2017

Xem thêm »

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 Năm học 2016 - 2017

Căn cứ Công văn số 1979/SGD&ĐT-QLT ngày 29/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017; Công văn số 2197/SGD&ĐT-QLT ngày 23/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Quy trình tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016 - 2017...

Xem thêm »

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI XUẤT SẮC ĐẠT HỌC BỔNG “BÀ HUYỆN THANH QUAN” NĂM HỌC 2015 - 2016

Mỗi học sinh được vinh dự nhận giấy khen và Học bổng 1.000.000 đồng ( một triệu đồng) + 01 kỳ Học phí/ Học kỳ từ Quỹ Bà Huyện Thanh Quan./.

Xem thêm »

KẾ HOẠCH: Tuyển sinh năm học 2016 – 2017 và tổ chức hoạt động hè năm 2016

Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 3

  Trang đầu  1  2  3   Trang cuối  
Thư viện Ảnh