Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần từ ngày 21/09/2020 - 26/09/2020) - Năm học 2020-2021
Cập nhật: Ngày 22 tháng 9 năm 2020
Nguồn: THCS Thanh Quan