Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo HàNộiMới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2021Thực hiện Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 5/3/2021 của UBND Quận Hoàn Kiếm, kế hoạch số 89/KH-PGDĐTHK, sáng nay thứ Bẩy ngày 24 tháng 4 năm 2021, hơn 100 giáo viên và học sinh trường THCS Thanh Quan cùng đông đảo cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, nghệ sĩ, diễn viên của ngành văn hóa và thể thao thủ đô; cán bộ, các lực lượng quần chúng nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động và Chung kết Giải chạy Báo HàNộiMới mở rộng lần thứ 47 - Vì hòa bình năm 2021 tại vườn hoa Lý Thái Tổ.

Đây là sự kiện thể thao quan trọng của TP Hà Nội hướng tới SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 tổ chức tại Việt Nam. Giải chạy nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, từ TP đến cơ sở về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, thông qua việc tổ chức giải chạy truyền thống hằng năm, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành, từ thành phố đến cơ sở về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực. Sự kiện đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đạt chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố.

--Tin và ảnh: THCS Thanh Quan


Cập nhật: Ngày 24 tháng 4 năm 2021
Nguồn: THCS Thanh Quan