GIỚI THIỆU » Tổ chức | Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan

Hiệu trưởng

Phụ trách nhân sự giáo viên, học sinh, tài chính, tổ Tự nhiên, tổ Hành chính, Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường, các báo cáo chung, công tác thi đua khen thưởng...

Xem thêm »

Phó Hiệu trưởng 1

Phụ trách kế hoạch trí dục, kế hoạch dạy tự chọn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi. Phụ trách tổ Tổng hợp.

Xem thêm »

Phó Hiệu trưởng 2

Phụ trách công tác giáo viên chủ nhiệm, phụ trách Đội, bán trú, phong trào TDTT, các lễ hội, thư viện, y tế, chữ thập đỏ, an toàn giao thông, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phát triển năng lực học sinh.

Xem thêm »

Hội đồng Nhà trường

Hội đồng Nhà trường

Xem thêm »

Ban Thanh tra nhân dân

Ban Thanh tra nhân dân

Xem thêm »

Công đoàn

Chủ tịch Công đoàn

Xem thêm »

Tổ Tự nhiên

Tổ trưởng - Tổ Tự nhiên

Xem thêm »

Tổ Xã hội

Tổ trưởng - Tổ Xã hội

Xem thêm »

Tổ Văn thể - Ngoại ngữ

Tổ trưởng - Tổ Văn thể - Ngoại ngữ

Xem thêm »

Trang hiện tại:  1 / 2

  Trang đầu  1  2   Trang cuối  
Thư viện Ảnh