Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Kế hoạch: Triển khai cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Thủ đô” năm 2020KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CUỘC THI “Ý TƯỞNG SÁNG TẠO THỦ ĐÔ” NĂM 2020  

Thực hiện công văn  số 535 -  CV/ĐTN ngày 28/4/2020 của Ban chấp hành quận đoàn Hoàn Kiếm về việc tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo Thủ đô” năm 2020, trường THHCS Thanh Quan xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc thi trên với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Khơi gợi những ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu niên về mọi mặt của cuộc sống: bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tính, bạo lực trẻ em, bạo lực học đường, ẩm thực, công nghệ thông tin, y tế, du lịch… bảo đảm có tính mới, sáng tạo và có khả năng ứng dụng cao trong cuộc sống

- Bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ; khích lệ tinh thần khởi nghiệp, sáng tạo; nâng cao năng lực nắm bắt, thích ứng với Cách mạng công nghiệp 4.0.

-  Tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua trong các em học sinh.

-  Nội dung các ý tưởng phải phù hợp, phù hợp phục vụ các nội dung trong cuộc sống. 

Xem chi tiết tại văn bản đính kèm


Cập nhật: Ngày 04 tháng 7 năm 2020
Nguồn: LIÊN ĐỘI THCS THANH QUAN