Trường Trung học Cơ sở Thanh Quan - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 6 năm học 2021-2022
Nhóm môn Toán đang tiến hành tâp huấn

Thực hiện theo công văn số 144/PGDĐT ngày 15/6/2021 V/v tổ chức bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 6, trường THCS Thanh Quan đã chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, thực hiện "5K" phòng chống dịch để tiến hành tập huấn bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa lớp 6.

Để chuẩn bị công tác bồi dưỡng được tiến hành tốt và thực hiện "5K" phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã cho tiến hành kiểm tra đường truyền mạng, chuẩn bị các phòng học đầy đủ để phân nhóm môn học nhằm thực hiện giãn cách theo quy định. 

Ngày 27/6/2021, theo lịch bồi dưỡng nhóm môn Toán thực hiện tập huấn tại phòng Hội Đồng.

Ngày 28/6/2021, các nhóm môn HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp, Ngữ Văn, GDCD, Âm nhạc, Lịch Sử và Địa lý, Tiếng Anh thực hiện tập huấn lần lượt tại phòng Hội Đồng, Văn phòng, phòng Đồ dùng và các phòng học 210, 209.

Nhóm môn Văn đang tiến hành tâp huấn

Nhóm môn GDCD đang tiến hành tâp huấn

Nhóm môn Âm nhạc đang tiến hành tâp huấn

Nhóm môn Tiếng Anh đang tiến hành tâp huấn

Ngày 29/6/2021, các nhóm môn Khoa học tự nhiên, Tin hoc, Giáo dục thể chất, Công nghệ, Mỹ thuật thực hiện tập huấn lần lượt tại phòng Hội Đồng, Văn phòng, phòng Đồ dùng và các phòng học 210, 209.

Nhóm môn Tin hoc đang tiến hành tâp huấn

Nhóm môn Mỹ thuật đang tiến hành tâp huấn

Nhóm môn Giáo dục thể chất đang tiến hành tâp huấn

Nhóm môn Công nghệ đang tiến hành tâp huấn

Với sự phân công hợp lý của BGH, sự hợp tác của các nhóm chuyên môn và sự hỗ trợ kịp thời về mặt kỹ thuật, các buổi tập huấn của trường đều tiến hành thuận lợi và suôn sẻ. Qua các buổi bồi dưỡng sẽ trang bị cho giáo viên những thông tin cần thiết, những nội dung mới để bước vào năm học 2021 - 2022 sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.


Cập nhật: Ngày 30 tháng 6 năm 2021
Nguồn: THCS Thanh Quan